West Nile fever

Översikt

Inkubationstid5-15 dagar
ZoonosJa
Smittämne (genus, familj)West Nile virus (Flavivirus, Flaviviridae)
VektorJa, myggor (Culex spp.)
  • I områden där West Nile virus (WNV) förekommer cirkulerar det bland vilda fåglar och kan därifrån spridas med myggor till andra arter som hästar och människa.  
  • Vissa fågelarter är i större utsträckning symtomlösa smittbärare av WNV medan andra arter är känsliga och utvecklar sjukdom eller dör till följd av infektionen.  
  • De flesta hästar som drabbas av WNV utvecklar inga symtom eller får bara övergående feber. Av de hästar som får feber utvecklar en mindre del neurologiska symtom till följd av att viruset angriper nervsystemet.
  •  WNV kan orsaka influensaliknande symptom hos människor och i vissa fall även neurologiska symptom.
  • Hästar och människor är så kallad ”dead end host”, dvs. de sprider inte virus vidare till nya vektorer och är inte heller smittförande vid direktkontakt.
  • Hästar kan skyddas mot infektion med WNV genom vaccination. Vektorbekämpning samt att minimera risken för myggbett är andra viktiga sjukdomsförebyggande åtgärder.  

Förekomst
Information om aktuell förekomst av West Nile virus hittar du på sjukdom hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: West Nile Virus
Eng: West Nile Virus, West Nile Fever, Equine West Nile Encephalitis
Ty: West-Nil-Fieber
Fra: La fièvre de West Nile