Värddjur

West Nile virus drabbar främst fågel, människa och häst, men viruset har även påvisats hos flera andra djurarter t.ex. hund, kanin, get, får, ekorre, fladdermöss och katt. Bland fåglarna så är det framförallt kråkfåglar som blir kliniskt sjuka. De flesta andra arter är subkliniska bärare av viruset.