Djurslagsvis indelning av epizootisjukdomarna

Sjukdomar hos flera djurslag

 • mul- och klövsjuka
 • vesikulär stomatit
 • rift valley fever
 • bluetongue
 • rabies
 • transmissibla spongiforma encephalopatier
 • Aujeszkys sjukdom
 • paratuberkulos
 • brucellos hos livsmedelsproducerande djur
 • tuberkulos av bovin och human typ
 • mjältbrand

Sjukdomar hos nötkreatur

 • boskapspest
 • elakartad lungsjuka
 • lumpy skin disease
 • infektion med bovint herpesvirus typ 1

Sjukdomar hos får och get

 • peste des petits ruminants
 • får- och getkoppor

Sjukdomar hos svin

 • swine vesikular disease
 • afrikansk svinpest
 • klassisk svinpest
 • porcine reproductive and respiratory syndrome

Sjukdomar hos hästdjur

 • afrikansk hästpest
 • virala encephaliter och encephalomyeliter med undantag av Bornasjuka och infektion med ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1)

Sjukdomar hos fåglar

 • aviär influensa (hönspest, HPAI-virus)
 • aviär influensa (LPAI-virus) med undantag för fåglar i vilt tillstånd
 • newcastlesjuka

Sjukdomar hos odlad fisk

 • infektiös laxanemi
 • viral hemorrhagisk septikemi (egtvedsjuka)
 • infektiös hematopoietisk nekros
 • spring viraemia of carp
 • infektiös pankreasnekros med undantag för serotyp ab

Sjukdomar hos övriga djurslag

 • filovirusinfektion hos primater