Infektiös bovin rinotrakeit (IBR)/ infektiös pustulär vulvovaginit (IPV)

Översikt

horse

Inkubationstid: 3-21 dagar
Zoonos: Nej
Smittämne (genus, familj): Bovint herpesvirus 1 (Alphaherpesvirinae, Herpesviridae)
Vektor: Nej
 
  • IBR/ IPV är en smittsam och ekonomiskt viktig sjukdom som drabbar nötkreatur.
  • Sjukdomen förekommer i respiratorisk (klassisk) form, abortfrom, genital form och konjunktivitform. Läs om symtomen under klinisk bild.  
  • Djur kan ha latent infektion och viruset kan reaktiveras vid stress eller immunosuppression. Ett tidigare infekterat djur eller seropositivt djur ska därför alltid betraktas som potentiellt smittförande. 
  • Sjukdomen kan kontrolleras genom vaccination och i Sverige skulle sannolikt stamping out tillämpas vid utbrott. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av IBR/ IPV hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Bovine herpes virus 1 infection
Eng: Infectious bovine rhinotracheitis /infectious pustular vulvovaginitis
Ty: Infektiöse Bovine Rhinotracheitis
Fra: Rhinotrachéite infectieuse bovine