Värddjur

Nötkreatur är huvudvärd för BHV-1. Infektionen har dock påvisats hos andra husdjur såsom gris och get, men dessa anses inte vara av betydelse för spridning av infektionen till nötkreatur. Hos flera vilda idisslare har antikroppar mot BHV-1 kunnat påvisas.