Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

I akutstadiet kan svabbprov för virusisolering eller påvisande av virusantigen tas från t.ex. affekterad slemhinna, ex nässlemhinna, konjunktiva, vaginalslemhinna. Prover  kan också tas i samband med obduktion. Proverna analyseras med PCR eller virusisolering. 

Blodprov, akut och konvalescensprov, för serologiska undersökningar tas med minst 14 dagars mellanrum. 
För påvisande av specifika antikroppar i serum används ELISA eller neutralisationstest.

I Sverige baseras den inhemska diagnostiken främst på serologi (ELISA) från tankmjölksprover samt PCR på importsperma.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning