Folkhälsoaspekter

Bovint herpesvirus 1 kan inte orsaka sjukdom hos människa.