Historik och kuriosa

Sjukdomen förekommer i hela världen, särskilt i områden med intensiv nötkreatursproduktion. Klinisk sjukdom har aldrig påvisats i Sverige. Under 1980-talet påvisades dock ett fåtal mjölkkobesättningar smittade med BHV-1. Efter ett framgångsrikt kontroll- och bekämpningsprogram mot IBR kunde Sverige friförklaras från sjukdomen av EU-kommissionen i maj 1998.

I Danmark påvisades kliniska symptom orsakade av BHV-1 i mjölkkobesättningar under 1980-talet. Tidigare hade enstaka, serologiskt positiva djur påvisats utan att kliniska symptom iakttagits. Det är osäkert om den BHV-1 stam orsakade kliniska symptom har importerats eller om det skett en förändring av den BHV-1-stam som ursprungligen funnits i Danmark. Ett omfattande kontrollprogram genomfördes till en kostnad av 300-500miljoner danska kronor och BHV-1 utrotades från Danmark.