Elakartad lungsjuka (CBPP)

Översikt

horse
Inkubationstid:1-4 månader
Zoonos:Nej
Smittämne:Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides (small colony type, ST)
Vektor: Nej
  • CBPP (contagious bovine pleuropneumonia) är en smittsam bakteriell lunginflammation som drabbar nötkreatur.
  • Sjukdomen förekommer i akut, subakut, kronisk och subklinisk form. 
  • Symptom vid akut förlopp är feber, inappetens, hosta, dyspnea, ventrala ödem och smärta från thorax samt hög dödlighet, upp till 50 %.  
  • Smittan sprids med direktkontakt/droppsmitta och infekterar mottagliga individer via inhalation. 
  • CBPP orsakas av bakterien Mycoplasma mycoides subsp. mycoides som är en obligat parasit och har därmed mycket begränsad förmåga att överleva i miljön.
  • Sjukdomen kontrolleras i endemiska områden med vaccinering med attenuerat vaccin, utslaktning av infekterade djur och smittskyddsåtgärder. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av CBPP hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)
Lat: Pleuropneumonia contagiosa bovum
Eng: Contagious bovine pleuropneumonia, lung plague
Ty: Lungenseuche der Rinder
Fra: Peripneumonie contagieuse des bovides