Differentialdiagnoser

  • Pasteurellos med fibrinös pneumoni är den sjukdom som mest liknar akut CBPP.

Övriga sjukdomar som bör nämnas är

  • aspirationspneumoni
  • tuberkulos
  • traumatisk perikardit/pleurit.