Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 1–3 månader (ibland längre).
Inkubationstiden är vanligen 3–6 veckor men kan vara såväl 4 månader som väsentligt kortare – hos höggradigt mottagliga djur kan sjukdom utvecklas redan efter 10–14 dagar.

Vid akut förlopp ses initialt en period med feber (ofta långvarig, 3–10 dagar), ytlig, snabb andning och nedsatt allmäntillstånd. Detta följs av tilltagande, smärtande hosta och djuren blir ovilliga att röra sig, står med sänkt huvud och frambenen isär. Mukopurulenta flytningar från nosen och subkutant ödem över bålen tillstöter. Vid auskultation/perkussion hörs ljud tydande på pneumoni och pleurit. Mortaliteten vid akut form är upp till 50 % och djuren dör vanligen inom 3 veckor. Djur som överlever är svaga och avmagrade och hämtar sig mycket långsamt. Smittämnet kvarstår ofta i sekvestrar i lungvävnaden och djuren blir kroniska bärare.

Subakuta och kroniska former är vanliga och sjukdomen kan även passera subkliniskt. En lätt förhöjning av kroppstemperaturen, milda respiratoriska symtom och en lätt nedgång i kondition kan noteras men är inte alltid uppenbara om djuren inte ansträngs. Infekterade områden sekvestreras ofta. Kalvar upp till 6 månaders ålder kan få artriter.

Andningssvårigheter
Typiska kliniska symtom på CBPP är ansträngd andning med sträckt hals, öppen mun, hosta och armbågar vridna utåt. Den kraftiga pleuriten som ses vid CBPP gör att bröstandningen blir smärtsam, vilket resulterar i en markant bukandning.
Bildkälla: FAO/University of Pretoria