Mjältbrand/ Antrax

Översikt

horse
Inkubationstid:3-7 d upp till 2 v
Zoonos:Ja
Smittämne:Bacillus anthracis
Vektor:Nej
  • Mjältbrand kan infektera alla däggdjur, inklusive människa, men olika arter är olika känsliga.
  • Sjukdomen hos djur förekommer i perakut, akut och subakut-kronisk form. 
  • Hos nötkreatur och får, som är de känsligaste djurarterna, ses oftast plötsliga dödsfall utan föregående symptom. Mjältbrand kan då misstänkas särskilt om kadaver har tecken på ofullständig rigor mortis, mörkt och okoagulerat blod som rinner ur kroppsöppningar samt snabb förruttnelse. 
  • Kontaminerad jord och direktkontakt med kroppsvätskor eller vävnader från mjältbrandskadaver är de vanligaste smittkällorna vid mjältbrand. 
  • Mjältbrandssporer är mycket resistenta för yttre påverkan och har t.ex. visats kunna överleva över 50 år i jord.
  • Kadaver från djur som man misstänker dött av mjältbrand ska inte flyttas eller öppnas.
  • Vaccination förebygger smitta hos djur som betar på kontaminerade områden.  

Förekomst
Information om aktuell förekomst mjältbrand hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Anthrax
Eng: Anthrax
Ty: Milzbrand
Fra: Charbon