Historik och kuriosa

Mjältbrand är en av de äldsta kända sjukdomarna. På 1400-talet f Kr omnämns sjukdomen i egyptiska och mesopotamiska skrifter. Mjältbrand anses vara omnämnd i bibeln som den femte plågan Gud sände över Egypten i Andra Moseboken (Exodus). Mjältbrand har även beskrivits av Homeros i Illiaden, av Vergilius i Georgica och av Hippokrates. Eventuellt dog Herakles (Herkules) av kutan mjältbrand. Robert Koch upptäckte mjältbrandsbakterien 1877, och 1881 genomför Louis Pasteur den första lyckade mjältbrandsvaccinationen.

Under stora delar av nittonhundratalet har mjältbrand haft betydelse som biologiskt stridsmedel. 1942 kontaminerades den Skotska ön Gruinard av brittiska biovapen i form av mjältbrandssporer. Ön blev sedan obeboelig under 48 år! Historien om ”Antrax -ön” kan man läsa om i Robert Harris och Jeremy Paxman´s bok ”A Higher Form of Killing; The Secret Story of Chemical and Biological Warfare” (Hill and Wang (1982), ISBN-10: 0701125853, ISBN-13: 978-0701125851. Under 1978-1980 utsattes Rhodesia för en mjältbrandsepidemi bland både djur och människor. Före självständighetskriget fanns mjältbrand endemiskt i landet, men senare blev den sällsynt och väl kontrollerad. Genom spridningen av mjältbrand ville man försämra moralen och livsmedelsförsörjningen för de som stred på de självständigas sida.

Läs mer i Nordisk familjebok från 1913

Några viktiga årtal i mjältbrandshistoriken

1500 f Kr Guds femte plåga över Egyptens folk (Exodus, kap 9)
1600-talet “Black Bane” antagligen en mjältbrandsepidemi, dödar 60 000 nötkreatur i Europa.
1838 Deleford beskriver bakteriens mikroskopiska utseende.
1868 Devain kan visa att mjältbrand är en smittsam sjukdom.
1877 Robert Koch upptäcker mjältbrandsbakterien och beskriver dess etiologi enligt sitt postulat.
1881 Louis Pasteur genomför den första lyckade mjältbrandsvaccinationen på får.
1915 Under första världskriget misstänks tyska spioner i USA för att ha injicerat hästar, mulor och nötkreatur med mjältbrand.
1937 Japan påbörjar ett biologiskt vapenprogram i Manchuriet där mjältbrand testas.
1939 Sterne utvecklar ett vaccin för djur.
1942 Storbritannien experimenterar med mjältbrand på Gruinardöarna utanför Skottland.
1943 USA börjar utveckla mjältbrandsvapen.
1945 Mjältbrandsutbrott i Iran dödar en miljon får.
1950- och
60-tal
USA fortsätter sitt biologiska vapenprogram.
1969 President Richard Nixon avslutar USA:s offensiva biologiska vapenprogram. Det defensiva fortsätter.
1970 Ett mjältbrandsvaccin för människa godkänns i USA.
1972 En internationell konvention förbjuder tillverkning och användande av biologiska vapen.
1978-80 En mjältbrandepidemi i Zimbabwe, infekterar mer än 10 000 människor och dödar 151. Detta är det största utbrottet på människa och sannolikt även på djur.
1979 i Sverdlovsk (numer Jekaterinburg) i Ryssland dör 68 personer efter att ha fått i sig mjältbrandssporer från en vapenfabrik.
1991 USA-trupper vaccineras mot mjältbrand innan de ska strida i Gulfkriget.
1990-93 Terroristledaren, Aum Shinrikyo, sprider mjältbrand I Tokyo, men ingen skadas.
1995 Irak erkänner att de producerat 8500 liter koncentrerad mjältbrand som en del av deras biologiska vapenprogram.
2001 Mjältbrandsbrev efter terroristattacken 11 september. I USA dör en man.