Provtagning och diagnostik

Vid misstanke om mjältbrand analyseras prover i första hand med direktmikroskopering och PCR.  Blod tas från jugularvenen med hjälp av spruta och kanyl eller vacutainer. Observera att kadaver INTE ska öppnas. Blodutstryk för mikroskopering färgas med gammalt metylenblått och mikroskoperas varvid B. anthracis ses som stora blå stavar omgivna av en rosa kapsel. Diagnosen kan även ställas genom bakterieodling. Både direktutstryk och odling skall utföras på risklaboratorium (arbetarskyddsstyrelsens skyddsklass 3). 

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning

Bacillus anthracis
Antraxbakterien är en stor, kantig stav omgiven av en rosa kapsel. Stavarna formerar sig i kedjor.
Bildkälla: Iowa State University, College of Veterinary Medicine / CFSPH