Klassisk svinpest

Översikt

horse
Inkubationstid:2-15 dagar
Zoonos:Nej
Smittämne (genus, familj):Classical swine fever virus (Pestivirus, Flaviviridae)
Vektor:Nej
  • Klassisk svinpest är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar tama grisar och vildsvin.
  • Symptomen varierar beroende på virusets virulens m.m. men den typiska akuta sjukdomsbilden är hög feber med inappetens, kraftigt nedsatt allmäntillstånd och blå missfärgningar i huden. Klassisk och afrikansk svinpest går inte att skilja åt i den kliniska presentationen. 
  • Vid subklinisk eller mild infektion kan sjukdomsförloppet karakteriseras av reproduktionsstörningar.
  • Viruset smittar via direkt eller indirekt kontakt med infekterade djur.
  • Matavfall kan vara en smittkälla eftersom viruset kan överleva i flera månader i kyld mat och flera år i fryst.
  • Sjukdomen bekämpas genom besättningsavlivning (stamping out), sanering, förflyttningsrestriktioner och andra förebyggande åtgärder. Vaccination kan tillämpas på både tamgrisar och vildsvin.

Förekomst
Information om aktuell förekomst av klassisk svinpest hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Classical swine fever (CSF)
Lat: Pestis suum
Eng: Swine fever, hog cholera
Ty: Schwienepest
Fra: Peste porcine