Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Påvisande av virusantigen utförs framförallt med PCR eller virusisolering. Lämpligt provmaterial är serum och/eller organprover (tonsillvävnad, mjälte, njure, lymfknutor och ileum). Proverna bör tas från djur i febrilt stadium. Aborterade och dödfödda foster bör också undersökas. Prov för histopatologisk undersökning bör även inkludera hjärnvävnad.

Vid misstanke om mer långsamt förlöpande svinpest hos ovaccinerade djur kan påvisande av antikroppar med ELISA, serumneutralisation eller immunofluorescens vara av värde.

Svinpestvirus korsreagerar med bovint virusdiarré virus (BVDV) och border disease virus (BDV). Serumneutralisationstest eller tekniker baserade på specifika monoklonala antikroppar kan differentiera antikroppar mot dessa virus.

Provtagning och diagnostiserande styrs av direktiv 2001/89/EC
och kommissionens beslut 2002/106/EC

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning