Etiologi

Svinpestvirus tillhör familjen Flaviviridae, genus Pestivirus. Endast en serotyp finns, även om viss antigen variation förekommer inom denna. Därför används ibland en uppdelning i antigena subgrupper. Virulensen hos olika virusstammar varierar från högvirulent till närmast avirulent.

Övriga viktiga pestivirus inom veterinärmedicinen är bovint virusdiarré virus (BVDV) och border diesease virus (BDV). Dessa båda virus är antigent nära besläktade med svinpestvirus och korsreagerar i flera typer av immunodiagnostik.

Svinpestvirus motståndskraft mot kemikalier och temperatur är delvis beroende av vilken miljö som omger det. Viruset avdödas snabbt vid temperaturer >70°C. I blod, serum eller urin krävs minst 60 min vid 60°C för att inaktivera virus. Det är stabilt mellan pH 4 och 10 men inaktiveras snabbt utanför detta område. Flera olika desinfektionsmedel har avdödande effekt.

Virus är känsligt för förruttnelse. I kadaver överlever det endast 3–4 dagar i organ och 15 dagar i benmärg. I kylt kött från infekterade grisar kan dock överlevnadstiden vara ett par månader och vid frysning över fyra år. Även saltade och rökta produkter kan under längre tid härbärgera virus.

Svinpestvirus överlevnad i svinstallar kan under vinterförhållanden uppgå till 4 veckor.