Folkhälsoaspekter

Klassisk svinpest smittar inte till människa.