Differentialdiagnoser

  • Afrikansk svinpest kan inte kliniskt skiljas från klassisk svinpest!
    Därför ska prover analyseras även för afrikansk svinpest när klassisk svinpest misstänks.

En annan viktig differentialdiagnos är:

  • PDNS (porcine dermatitis and nephropathy syndrome, ingår i PMWS-komplexet). Agens är ett porcint cirkovirus som finns i Europa inkl. Sverige. Typiska symtom är röda hudförändringar ffa vid bakben och svans, upphörd aptit, depression och stela rörelser. Patologiskt ses förändringar i njure, lymfknutor och hud.

Sjukdomar med blödningar och/eller centralnervösa symtom som kan uppvisa viss likhet med svinpest är bl.a.:

Andra möjliga differentialdiagnoser:

  • Trombocytopenia purpura
  • förgiftning med t.ex. warfarin

 Läs mer om PDNS och se bilder på the Pigsite.