Historik och kuriosa

Det är osäkert om klassisk svinpest härstammar från Europa eller Nordamerika. Men många bedömare anser att den först uppmärksammades i USA, Ohio 1833. 1903 visar Marion Dorset i USA att sjukdomen orsakas av ett virus och att genomgången sjukdom ger livslång immunitet. 

Det senaste utbrottet av svinpest i Sverige var 1944. Övriga länder i Europa där svinpest inte förekommit på mycket länge är bl.a. Danmark (1933), Finland (1917), Irland (1958), Norge och Island. Under 1997 hade man ett stort utbrott i Holland, Tyskland, Belgien och Spanien. Under hösten 2000 drabbades England av svinpest och sommaren 2009 rapporterades ett enstaka utbrott från Litauen. Ytterligare ett utbrott orsakat av samma stam av svinpestvirus konstaterades i Litauen sommaren 2011. Sporadiska fall ses fortfarande inom EU, främst i vildsvinspopulationen, men trenden är minskande. I några central- och östeuropeiska länder finns smittan i vildsvinspopulationen. Omfattande vaccinationskampanjer med gott resultat har utförs för att begränsa spridning. I övrigt förekommer klassisk svinpest i stora delar av världen, men Nordamerika, Kanada, Australien och Nya Zeeland har ansetts fria.

1907 testas det första vaccinet mot svinpest. Det finns många exempel på användningen av svinpestvirus som biologiskt stridsmedel. Efter andra världskriget och under kalla krigets dagar testade USA:s armé antiboskapsvirus. Man spred svinpest med E-73 bomber. Testet ansågs vara ”lyckat”.

Svinpest har inte förekommit i de nordiska länderna på mycket länge; Finland (1917), Danmark (1933), Sverige (1944) och Norge (1963).