Beredskap och bekämpning

I områden som tidigare varit  fria från svinpest bekämpas sjukdomen med stamping out kombinerat med bl.a. kontroll av transporter och förbud mot utfodring med matavfall. Utrotning av svinpest i områden där den är etablerad är mycket svårt, men framgångsrika kampanjer har bedrivits i flera länder där man bl.a. använt sig av utbredda vaccinationskampanjer i kombination med förbud mot utfodring med matavfall för att nedbringa incidensen.

Levande attenuerade vacciner ger långvarig immunitet och skyddar från klinisk sjukdom. Dagens levande vacciner anses relativt säkra även om risk anses finnas för fosterinfektion och symtomlösa smittbärare. Avdödade vacciner är helt säkra men ger en kortvarig och ofullständig immunitet. För svenskt vidkommande innebär import av djur, svinkött och köttprodukter en allvarlig risk att introducera sjukdomen. Matavfall från båtar och flyg skall omhändertas och destrueras helt.

Se Epizootihandboken (SJV) Del II Kap 6 Bekämpningsplan Klassisk svinpest