Avmagringssjuka (CWD)

Översikt

Inkubationstid: 2-4 år i medeltal
Zoonos: Troligen inte*
Smittämne: Prioner
Vektor: Nej
  • Chronic Wasting Disease (CWD)/avmagringssjuka är en neurodegenerativ sjukdom som drabbar hjortdjur. 
  • CWD har ett utdraget sjukdomsförlopp med avmagring och gradvis tilltagande neurologiska symptom och slutligen död.
  • CWD orsakas av prioner. Kroppsegna prionproteiner får en ändrad tredimensionell struktur och blir mycket stabila. Prionerna ansamlas i vävnaden och orsakar skador, bland annat vakuoler i hjärnvävnaden. Strukturförändringen kan börja spontant eller genom att en individ får i sig prioner från en annan individ.
  • Det finns olika varianter av CWD, dels varianter som är klart smittsamma och andra som eventuellt är spontant uppkomna och inte smittar på samma sätt.
  • För de smittsamma varianterna utsöndras prioner i saliv, urin och träck. Prionerna finns spridda i kroppen. Smittspridning sker genom direktkontakt eller kontamination av miljön. 
  • Prioner är exceptionellt motståndskraftiga mot nedbrytning och tål höga temperaturer, många desinfektionsmedel och kan vara fortsatt infektiösa efter flera år i miljön. 

Läs mer om CWD på SVAs webb

Förekomst
Information om aktuell förekomst av CWD hittar du på OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS)

Övriga benämningar
Sv: Avmagringssjuka
No: Skrantesjuke

*Ingen koppling har setts till sjukdom hos människa, men även om sannolikheten att människa kan drabbas bedöms som mycket låg kan det kan inte helt uteslutas.