Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 2-4 år i medeltal

CWD kännetecknas av degenerativa förändringar i hjärnan vilket leder till hjärnskador med neurologiska symtom och avmagring. Sjukdomen har 100 % mortalitet. De mest framträdande symtomen är avmagring och beteendeförändringar som blir alltmer uttalade över tid. Exempel på beteendeförändringar som kan förekomma är att djuren blir oskygga, aggressiva eller apatiska. Symtomen kan också omfatta salivering, polyuri och polydipsi , ataxi, vinglighet, cirkelgång, tandgnissling, skälvningar, torr hårrem och att djuret står med sänkt huvud. Djur som insjuknar dör inom några månader.