Värddjur

CWD kan infektera flera olika arter av hjortdjur (Cervidae). I Nordamerika har CWD påvisats hos åsnehjort, vitsvanshjort, nordamerikansk kronhjort och nordamerikansk älg. I Europa har sjukdomen påvisats hos vildren, kronhjort och älg. Fallen i Europa är andra varianter av CWD än de som påvisats i Nordamerika och fallen i Europa skiljer sig också sinsemellan. Det finns fortfarande mycket som är okänt om de olika varianterna av CWD, t.ex. hur mottagliga olika hjortdjursarter är för de olika varianterna.

Det finns i dagsläget inga bevis för att CWD kan infektera andra arter än hjortdjur på naturlig väg, även om CWD överförts experimentellt till andra arter (får, nöt, gris, vissa arter av primater). Ingen koppling har heller setts till sjukdom hos människa, men även om sannolikheten att människa kan drabbas bedöms som mycket låg kan det inte helt uteslutas.