Beredskap och bekämpning

Det är av största vikt att personer som vistas i skog och mark rapporterar till myndigheterna om de ser döda eller levande hjortdjur med symtom som skulle kunna vara CWD. Tidig upptäckt av eventuell förekomst av CWD är en förutsättning för att kunna utrota sjukdomen, eller begränsa spridningen, om den finns i Sverige.

I Norge har utbrottet på vildren under 2016 bekämpats genom inhägnad, avskjutning och tomhållning av det infekterade området. Ännu är det för tidigt att veta om åtgärderna har lyckats.

I Nordamerika är sjukdomen väl etablerad, i enstaka fall vid tidig upptäckt har sjukdomen kunnat utrotas från ett område, men på andra plaster syftar åtgärderna till att minska smittspridningen och motverka att prevalensen stiger.