Historik och kuriosa

Sjukdomen CWD beskrevs för första gången på en åsnehjort på en forskningsstation i USA 1967 och har sedan dess fått stor spridning i Nordamerika.

CWD konstaterades i Korea 2001, 2004 och 2010 hos hjortdjur som importerats från Nordamerika respektive djur i hägn. Sjukdomen har hittills inte påvisats hos den inhemska vilda populationen hjortdjur i landet.

Första påvisade fallet av CWD i Europa var på vildren i Norge 2016.