Tuberkulos

Översikt

horse

Inkubationstid: Några månader till flera år
Zoonos: Ja
Smittämne: Mycobacterium bovis (“bovin tuberkulos”) eller Mycobacterium tuberculosis (“human tuberkulos”) 
Vektor: Nej
  • Tuberkulos är en kronisk bakteriell sjukdom som karaktäriseras av granulombildning i lymfknutor och inre organ.
  • Sjukdomen har en lång inkubationstid och ett långdraget förlopp vilket gör att tecken ofta noteras först i samband med slakt när det gäller livsmedelsproducerande djur. Symptom på tuberkulos hos nötkreatur är avmagring, undulerande feber, svaghet, hosta, dyspné, diarré och förstorade lymfknutor. Hos grisar ses vanligen granulom i svalgets lymfknutor utan kliniska symptom.
  • Bakterier kan utsöndras i sekret från luftvägarna, träck, urin, mjölk och infekterar nya individer genom inhalation eller per oralt. Rovdjur kan smittas genom konsumtion av smittade bytesdjur.
  • Bakterier kan överleva länge (år) i miljön och är motståndskraftiga mot många desinfektionsmedel. 
  • Tuberkulos bekämpas i många länder genom kontrollprogram som innebär utslaktning av testpositiva (tuberkulintest) djur och smittskyddsåtgärder inklusive handelsrestriktioner. 
  • Smittspridning till människor via livsmedel förhindras genom köttbesiktning i samband med slakt, pastörisering av mjölk samt tillräcklig upphettning vid matlagning.  

Förekomst
Information om aktuell förekomst av tuberkulos hittar du på SVAs webb och OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Bovine and human tuberculosis
Lat: Tuberculosis
Eng: Tuberculosis
Ty: Tuberculose
Fra: Tuberculose