Värddjur

Flertalet däggdjur är  mottagliga, inklusive människa. Förutom de vanliga husdjuren kan många exotiska  och/eller vilda djur drabbas, liksom sällskapsdjur som katt och hund. Olika  djurslag är olika känsliga för olika mykobakterier, men de flesta däggdjur kan smittas av både bovin och human tuberkulos.

Comments are closed.