Värddjur

Flertalet däggdjur är  mottagliga, inklusive människa. Förutom de vanliga husdjuren kan många exotiska  och/eller vilda djur drabbas, liksom sällskapsdjur som katt och hund. Olika  djurslag är olika känsliga för olika mykobakterier, men de flesta däggdjur kan smittas av både bovin och human tuberkulos.