Beredskap och bekämpning

I Sverige besiktas alla tamdjur och hägnad hjort vid slakt. Vi har pastöriseringstvång på mjölk samt en noggrann kontroll vid import av nötkreatur och andra djur.
Sommaren 1994 startade ett frivilligt kontrollprogram för hjort som drivs Gård och Djurhälsan. Inom programmet har hjorthägn förklaras fria från tuberkulos genom att alla hjortar i hägnet tuberkulintestas tre gånger. Vissa hägnägare har istället valt att slakta ut sin besättning och ersätta djuren med tuberkulosfria hjortar som testats i annat hägn. Levande hjortar får endast flyttas (säljas) från tb-friförklarade hägn. För att inkludera alla hjorthägn i kontrollen införde Jordbruksverket 2003 en obligatorisk tuberkuloskontroll som ersättes av ett reviderar program 2012.