Differentialdiagnoser

  • Lungabscesser
  • Perikardit
  • Peritonit
  • CBPP
  • Paratuberkulos
  • Parasitinfektion
  • Näringsbrist av annan orsak.