Etiologi

Tuberkulos hos djur och  människa orsakas av mykobakterier ur det s.k. tuberculosis-komplexet,  huvudsakligen Mycobacterium bovis (”bovin tuberkulos”) eller Mycobacterium tuberculosis (”human tuberkulos”). Infektioner med Mycobacterium avium subsp. avium (M. avium, ingår  ej i tuberculosis-komplexet) kan orsaka tuberkulosliknande sjukdom, men denna infektion har en annan  epidemiologi och sjukdomen drabbar främst individer med nedsatt immunförsvar.

Hos gris ses ibland vid köttbesiktning dessa granulom i tonsillerna hos djur  som inte uppvisat kliniska symtom. Sjukdom orsakad av M. avium bör  benämnas aviär mykobakterios och är alltså inte tuberkulos i egentlig mening. M.  bovis och M. tuberculosis är liksom alla mykobakterier  långsamväxande och mycket resistenta mot yttre påverkan. Syra fungerar inte för  desinfektion och bakterierna är också relativt resistenta mot uttorkning. 70 %  etanol uppges effektiv för ytdesinfektion, och kokning eller pastörisering  avdödar dem. De kan dock överleva länge i sval och fuktig miljö och kan därför  vara svåra att bli av med exempelvis från betesmarker. Antigen korsreaktion  förekommer mellan M. bovis och M. tuberculosis, men även mellan  dessa och andra mykobakterier. Positiv reaktion mot bovint tuberkulin kan  orsakas av infektion med antingen M. bovis eller M. tuberculosis.