Populärvetenskaplig sammanfattning

horse

Elakartad lungsjuka är en mycket smittsam bakteriell lunginflammation hos nötkreatur som förlöper akut, kroniskt eller subkliniskt. Ett äldre namn på sjukdomen är elakartad lungsjuka som inte ska förväxlas med elakartad lungsjuka hos gris. Sjukdomen förekommer i Afrika, Mellanöstern och Asien. I Portugal fanns CBPP 1999. Sjukdomen utrotades i Sverige 1856. Nötkreatur som drabbas av CBPP får feber, nedsatt aptit, och påverkat allmäntillstånd, följt av en tilltagande hosta. Hostan är mycket smärtsam för djuren och de står ofta med krökt rygg, frambenen isär och framsträckt huvud för att minska smärtan och underlätta andningen. Nosflöde och ödem över bålen kan ses i senare stadium. Det förekommer även friska smittbärare, dvs. djur som inte visar symtom trots att de är infekterade. Detta ses bland annat hos djur som överlevt sjukdomen och till synes tillfrisknat. Smittämnet finns i utandningsluft, upphostningar, nosflöde och urin från infekterade djur. Smittämnet kan spridas genom luften över kortare avstånd till mottagliga djur som infekteras genom inandning av smittämnet. Dräktiga djur kan smitta sina ofödda kalvar.

Sjukdomen orsakas av en bakterie, Mycoplasma mycoides. Diagnos kan ställas med hjälp av påvisande av antikroppar om djuret har en pågående infektion. Virus kan påvisas i vävnad eller odlas fram.

CBPP lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att hålla det misstänkta djuret isolerat från andra djur (ta in det om det är ute på bete). Man får absolut inte förflytta djur som kan ha smittats till något annat djurstall. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.