Historik och kuriosa

Sjukdomen är känd sedan 1600-talet. 1860 dog 200 000 nötkreatur i England, 1860-1872 dog 1.5 miljoner nötkreatur i Australien och 1830-40 dog 600 000 nöt i Holland. Till Sverige kom elakartad lungsjuka 1847 med djur importerade från England. Efter intensiva utslaktningskampanjer blev Sverige fritt 1856. 1886 upptäckte Pöls och Nolens (i Amsterdam) mikroorganismen som orsakar elakartad lungsjuka.

Se Nordisk familjebok, 1880-talsupplagan
samt från 1912

Sjukdomen har historiskt förekommit främst i delar av Afrika men även i Sydostasien. Portugal hade utbrott av CBPP 1999.