Beredskap och bekämpning

För svenskt vidkommande är stamping out den primära åtgärden. Vid utredda smittvägar torde sjukdomen vara lätt att isolera och utrota. I enzootiska områden tillämpas vaccination med levande, attenuerade vaccin. Vaccinationskampanjer med samtidig vaccination mot boskapspest har gett bra resultat. Begränsning av transporter, karantänsförfarande, testning och utslaktning kompletterar bekämpandet. Behandling av sjuka djur undviks då det ger dåligt resultat och många blir kroniska bärare.