Etiologi

Elakartad lungsjuka (CBPP) orsakas av Mycoplasma mycoides subsp. mycoides(small colony type, ST). En antigent besläktad variant, M. mycoides subsp.mycoides (large colony type, LT), förekommer hos getter, även i länder där CBPP normalt inte ses. Dessa arter kan, utöver kolonimorfologi, skiljas med biokemiska kriterier.

M. mycoides är en obligat parasit vars överlevnadstid utanför värddjuret är begränsad. Det har dock visats att den kan överleva i hö under 216 timmar om detta förvaras i skuggan. Den är mycket känslig för uttorkning, värme och desinfektionsmedel men kan överleva länge i frusen vävnad.

Elektronmikroskopisk bild av den gramnegativa pleomorfa mykoplasman

Mycoplasma mycoides
Elektronmikroskopisk bild av den gramnegativa pleomorfa mykoplasman. CBPP orsakas av Mycoplasma mycoides subspecies mycoides small colony type. Känsliga arter är nötkreatur, zebu, vattenbuffel, bison och jak, men nötkreatur är mest känslig. Bakterien är en obligat patogen och överlever inte i omgivningen någon längre tid.
Bildkälla: FAO/ University of Pretoria