Folkhälsoaspekter

Det finns inga kända fall av sjukdom hos människa, som skulle kunna kopplas till CWD. Sannolikheten att människa kan få CWD bedöms som mycket låg, men kan inte uteslutas. Av försiktighetsskäl bör man undvika att äta kött från konstaterat smittade djur.