Beredskap och bekämpning

Snabb laboratoriediagnostik och noggrant omhändertagande av infekterat material inklusive djurkroppar är de viktigaste åtgärderna. Vaccination av djur med levande icke sjukdomsframkallande vaccin förebygger smitta hos djur som betar på kontaminerade områden.

Den avsiktliga spridningen av mjältbrandsporer som följde på terroristattacken i USA i september 2001 medförde en ansenlig aktivitet även i Sverige då ett stort antal brev med misstänkt innehåll blev undersökta. Svenska myndigheter har beredskap och tillgång till säkerhetslaboratorier för undersökning av misstänkta prover.