Patogenes och patologi

Vid den respiratoriska formen kan makroskopiska förändringar påvisas i de övre luftvägarna dvs. i näshåla, farynx, larynx, trakea samt de stora bronkerna. Här påvisas en seromukös inflammation som vid en eventuell sekundär infektion antar fibrinopurulent eller fibrinonekrotiserande karaktär. Lymfknutorna i halsregionen är vanligen förstorade.