Etiologi

IBR orsakas av bovint herpesvirus 1 (BHV-1).  BHV-1 hör till familjen Alphaherpesviridae. Man har ännu inte kunnat förklara hur ett och samma virus kan ge upphov till så vitt skilda kliniska syndrom. Enligt vissa forskare kan man påvisa skillnader i virus-DNA-molekylens uppbyggnad vilket skulle avgöra vilken typ av sjukdom som induceras. Andra hävdar att det beror av infektionsporten. BHV-1 överlever kort tid utanför värddjuret, det är höljeförsett och som sådant mycket känsligt för de flesta desinfektionsmedel.