Historik och kuriosa

West Nile virus (WNV) är spridd i Afrika, delar av Asien, Ryssland, Europa,  Australien och Nordamerika.

Första gången West Nile Virus (WNV) isolerades var hos en febersjuk kvinna i Uganda 1937. Virusets epidemiologi beskrevs första gången i Egypten på 1950-talet. Under ett utbrott på äldre patienter i Israel 1957 upptäckte man för första gången att viruset orsakade meningoencefalit hos människa. Under tidigt 60-tal kom de första rapporterna om sjukdom på häst i Egypten och Frankrike. 1999 kom sjukomen till USA där den gav encefalit på människa och häst. Det amerikanska utbrottet började i New York och tros ha kommit in i landet med en flygplanspassagerare. Sedan spreds West Nile-viruset över hela USA och Kanada öster om Klippiga bergen. Både hästar, människor och fåglar, ffa kråkfåglar, drabbades.

Det finns teorier om att Alexander den store dog 323 f Kr av WNF-encefalit