Beredskap och bekämpning

WNV kontrolleras främst genom vektorbekämpning och förändrat beteende så att myggbett undviks. Hästvaccin finns. Sentineldjur, både fjäderfä och hästar, används för att förekomma eventuella utbrott hos människa.