Beredskap och bekämpning

WNV kontrolleras främst genom vektorbekämpning och förändrat beteende så att myggbett undviks. Hästvaccin finns. Sentineldjur, både fjäderfä och hästar, används för att förekomma eventuella utbrott hos människa.

Comments are closed.