Provtagning och diagnostik

West Nile virus diagnostiseras med hjälp av serologi, histopatologi på hjärnvävnad och virusisolering eller PCR.