Folkhälsoaspekter

Rabies är en dödlig zoonos. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör omkring 55 000 människor årligen i rabies världen över. Det är framför allt barn som drabbas och man räknar med att 99 % av fallen beror på bett från rabiata hundar. De flesta fallen förekommer i Indien, Kina och Afrika.

Man kan förhindra sjukdom hos människa genom att omedelbart efter smittillfället vaccinera och ge immunglobulin. Diagnosen bygger på patientens sjukhistoria med information om utlandsresa och djurkontakter. Virus, eller delar av virus, kan ofta påvisas i prov från saliv, hornhinna eller från hud. Diagnos kan också ställas genom att man påvisar antikroppar mot rabiesvirus i patientens blod.

Det viktigaste sättet att skydda sig mot rabies är att man vid utlandsresa låter bli att klappa okända däggdjur, i första hand hund eller katt. Det finns vaccin, som kan användas såväl rent förebyggande som efter en möjlig exposition. Vid en sedvanlig turistresa bör det räcka med information. Vaccination kan övervägas till resenärer som genom sitt yrke har ökad risk för kontakt med rabiessmittade djur eller människor, t.ex. skogsfolk, veterinärer, sjukvårdspersonal etc. Vaccinet brukar också ges till personer som kommer att befinna sig tidsmässigt långt från platser där vaccin finns att tillgå. Barn, som har en bristande förmåga att inse vikten av att inte kela med djur, bör kanske särskilt komma i åtanke.

Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Rabies är en smittspårningspliktig sjukdom.

Under de senaste 30 åren har två personer vårdats på svenskt sjukhus för rabies. Det första fallet var en man som smittades i Indien och som 1974 insjuknade efter återkomsten till Sverige. Det andra fallet var en kvinna som insjuknade sommaren 2000 och som smittats i Thailand. Båda dessa patienter hade smittats av infekterade hundar.

Tre personer i Tyskland kan ha smittats med rabies genom organtransplantation (lunga, njure/bukspottskörtel och njure). Tre patienter som erhöll andra organ (lever och hornhinna) mår bra. Donatorn, en ung kvinna, hade inga symptom på rabies utan fick hjärtstillestånd och konstaterades hjärndöd. Detta måste ses som en extremt ovanlig händelse.

I november 2002 avled en man i Storbritannien i rabies efter att ha blivit biten av en vattenfladdermus. Mannen arbetade med fladdermöss och kom på så sätt i nära kontakt med dem.

Centers for Disease Control and Prevention, CDC (USA) om Rabies