Värddjur

Även om alla varmblodiga djur inklusive människa är känsliga för rabies varierar mottagligheten för olika stammar. Bland annat uppvisar räv en extremt hög mottaglighet för klassisk rabies medan katter, nötkreatur samt hundar, får och getter uppvisar en något lägre mottaglighet för sjukdomen. Dock är i princip alla djur mottagliga för den infektionsdos som fås vid bett av ett rabiessmittat djur.