:: Epiwebb ::
topbild
Aujeszkys sjukdom (AD)

Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 3–6 dagar. Spädgrisar 36 timmar.
Den kliniska bilden beror av virusets virulens och djurens ålder. Hos äldre svin är inkubationstiden vanligen 3–6 dagar, medan nyfödda grisar kan uppvisa kliniska symtom redan 36 timmar efter infektion.


Centralnervösa symtom
CNS-symtomen hos spädgrisar ses som muskeldarrningar, ataxi, konvulsioner, cirkelgång mm.
Bildkälla: Per Wallgren, SVA