Folkhälsoaspekter

Infektion hos människa finns rapporterat men är ovanligt, dock kan människor härbärgera virus i svalget (utan att vara sjuka) i över ett dygn. Det bör observeras att infektion med coxsackievirus, s.k. höstblåsor eller hand, fot och munsjuka hos människa inte har något med mul- och klövsjukevirus.

Produktionsförluster till följd av mul-och klövsjuka bidrar till svält och fattigdom i länder där sjukdomen är endemisk. I tidigare fria länder som drabbas av utbrott blir kostnaderna för sjukdomsbekämpning, produktionsbortfall och minskade exportintäkter betydande. MK-virus kan också räknas till en intressant kandidat i gruppen biologiska vapen. Det finns rapporter om att Sydafrika, Sovjet och Irak har tillverkat vapen med mul- och klövsjukevirus.