Värddjur

Mul-och klövsjuka kan drabba alla klövbärande djur. Bland domesticerade eller farmade djur är nöt, buffel, gris, får, get, och hjort mottagliga. Flertalet vilda klövbärande djur kan också infekteras, liksom elefanter, igelkottar och flera gnagararter. 

Människor kan härbärgera virus i nasopharynx mer än 24 timmar.