Patogenes och patologi

Smitta når djuret via inhalation eller oralt intag. Virus förökar sig i farynx och sprids därifrån hematogent till epitelvävnad i munhåla, runt klövar och spenar. Förutom de vid klinisk undersökning iakttagbara lesionerna kan man vid obduktion ibland finna vesikler i farynx, esofagus och förmagar. Vid hjärtaffektion ses gråa eller gulaktiga, oregelbundna foci i hjärtmuskulaturen, s.k. ”tigerhjärta”.

Rupturerad blåsa
Nyligen rupturerad blåsa, med blottlagd, underliggande hyperemisk vävnad.
Bildkälla: PIADC / CSFPH

Klövlesioner hos gris
Hos svin är det vanligast med lesioner i klövregionen. På bilden har blåsorna brustit och grisen har med största sannolikhet haft svår hälta pga av smärtan.
Bildkälla: FAO / Univ. Pretoria: J.A.W. Coetzer; R.C. Tustin; G. R. Thomson