Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 3–6 dagar. Spädgrisar 36 timmar.
Den kliniska bilden beror av virusets virulens och djurens ålder. Hos äldre grisar är inkubationstiden vanligen 3–6 dagar, medan nyfödda djur kan uppvisa kliniska symtom redan 36 timmar efter infektion.

Centralnervösa symtom
CNS-symtomen hos spädgrisar ses som muskeldarrningar, ataxi, konvulsioner, cirkelgång mm.
Bildkälla: Per Wallgren, SVA

Spädgrisar

Hos nyfödda grisar kan mortaliteten närma sig 100 %, då dessa i hög grad drabbas av CNS-symtom efter en kort inledande period av hög feber och nedsatt allmäntillstånd. CNS-symtomen kan yttra sig som muskeldarrningar, ataxi, epilepsiliknande konvulsioner, cirkelgång som snabbt leder till koma och död.

Smågrisar

Hos 3–4 veckor gamla grisar kan förloppet vara något långsammare och mortaliteten lägre; upp till 70 %. Grisar i denna åldersgrupp har ibland ett karaktäristiskt hest läte på grund av lesioner i farynxregionen.

Avvanda grisar

Grisar som infekteras mellan 4 veckor och ca 3 månaders ålder får försämrad aptit, feber och symtom från respirationsorganen såsom nysningar, hosta, nosflöde och andnöd. I denna åldersgrupp förekommer endast enstaka fall av centralnervös störning och mortaliteten är vanligtvis låg, under 5 %.

Slaktsvin

Hos slaktsvin kan morbiditeten vara mycket hög. Symtomen utgörs av hög feber, ofta upp till 41°C, matvägran och respiratoriska symtom. Djuren kan bli apatiska. Symtom från andningsvägarna samt viktminskning är mest uttalade hos svin som infekteras i slutet av uppfödningsperioden. Mortaliteten är vanligtvis under 3 %. I vissa fall kan infektionen vara subklinisk.

Fullvuxna grisar

Hos fullvuxna grisar är nervösa symtom sällsynta och AD är vanligtvis en övergående sjukdom med feber, inappetens och lindriga symtom från andningsvägarna. Dräktiga djur kastar dock ofta inom 10 dagar efter infektionen och galtar kan i vissa fall drabbas av en övergående infertilitet.

Andra djurslag än gris

Huvudsymtomet är mycket framträdande klåda, tilltagande svaghet och död inom 1-2 dygn. Konvulsioner och  tandgnissling förekommer. Hos hund och katt tillkommer neurologiska symtom, svalgförlamning och kraftig salivering vilket gör att sjukdomen hos dessa djurslag kan likna rabies (därav det alternativa namnet pseudorabies).