Beredskap och bekämpning

I Sverige skulle med största sannolikhet stamping out tillämpas om vi återigen påvisade sjukdomen i landet. I områden där AD förekommer endemiskt vaccinerar man ofta mot sjukdomen. Vaccinering förebygger utvecklandet av kliniska symtom, men kan inte helt förhindra infektion. Inom EU används endast vaccin som leder till antikroppar som serologiskt kan särskiljas från dem som initieras av en naturlig infektion, så kallad DIVA-strategi (Differentiating Infected from Vaccinated). Flera länder och regioner inom EU är fria från AD och i övriga delar av unionen pågår på många håll bekämpnings- och utrotningsprogram.